Mikro Saldırganlıklar Ekipleri Nasıl Etkiler ve Onlarla Nasıl Başa Çıkılır?

İşyerinde Farklı Mikro Saldırganlık Türleri

Mikro saldırganlık, tarihsel olarak dışlanmış bir grup insana yönelik kasıtlı veya kasıtsız her türlü sözlü ve sözsüz davranıştır. Mikro saldırı alt kategorisinde ise failler genellikle mağdurlara zararlı bir dil kullanarak veya herhangi bir etkileşimden tamamen kaçınarak saldırıyor. Bir diğer alt kategori ise failin ırkçı yorumlarının tam olarak farkında olmadığı mikro hakaretlerdir. Son olarak, insanların marjinalleştirilmiş grupların mücadelelerini baltaladığı ve geçersiz kıldığı mikro geçersiz kılmalar var. Bu mikro saldırganlıklar bireyleri ciddi şekilde etkiler ve onları yabancılaştırır, iş yerinde kendilerini istenmeyen hissetmelerine neden olur ve refahlarına zarar verir.

Mikro Saldırganlıklar Takım Dinamiklerini ve Bireysel Performansı Nasıl Etkiler?

Verimlilik ve İş Tatmini Azalır

Mikro saldırganlıklar görünüşte küçük ve önemsiz olsa da çoğu zaman mağdurların iş yerinde kendilerine değer verilmediğini ve saygı duyulmadığını hissetmelerine neden olur. Dolayısıyla üretkenlikleri ve yaratıcılıkları azalıyor, performansları düşüyor. Ek olarak, iş tatmini seviyeleri büyük bir darbe alıyor ve bağlılıkları dramatik bir şekilde düşüyor. Ayrıca yenilikçi düşüncelerini ve düşüncelerini paylaşma isteklerini de kaybederler. Sonuç olarak kişisel gelişimleri ve kurumsal başarıları zarar görüyor. Aynı zamanda mikro saldırganlıklar, bireylerin terfi konusunda kendilerine güvenmemeleri nedeniyle dışlanmış grupların kariyer gelişimini engellemektedir.

Zihinsel ve Fiziksel Sağlık Etkileniyor

Mikro saldırganlıkların insanlar üzerindeki ana etkilerinden biri strestir. Bir araştırma, ayrımcılığa maruz kalan kişilerin uyku kalitelerinin kötüleştiğini ortaya çıkardı. Sonuç olarak bağışıklık sistemi, hormonal sistem ve zihinsel sağlıkları etkilenir. Hipertansiyon ve kardiyovasküler hastalıklar, kötü uyku kalitesinin en zararlı etkilerinden ikisidir. Ayrıca, önyargıyı deneyimleyen bireyler kaygı, depresyon ve genel olarak dünyaya olumsuz bir bakış açısı yaşayabilir. Bazı durumlarda sigara, içki ve aşırı yeme gibi kötü alışkanlıkları başa çıkma mekanizmaları olarak benimserler.

Elde Tutma Oranları Düşüyor

Mikro saldırganlıkları ele almayı başaramayan kuruluşlar, yeteneklerini korumayı çok zor buluyor ve bu da elde tutma oranlarının düşük olmasına neden oluyor. Ayrımcılığa maruz kalan bireyler, daha kapsayıcı ve saygılı bir işyeri arayışı içinde görevlerinden ayrılabilirler. Sonuç olarak şirketler yeni çalışanları işe almak ve eğitmek için daha fazla kaynak harcamak zorunda kalıyor. Ayrıca, ayrımcılığa izin veren kuruluşlar kötü bir üne sahip olmakta ve yeterince temsil edilmeyen ve dışlanmış gruplar tarafından kaçınılmaktadır. Böylece çok kültürlü iş gücünün sunduğu benzersiz bakış açılarını ve fikirleri kaçırıyorlar.

İletişim Kötüleşiyor

Mikro saldırganlıkların kurumsal başarıyı etkilemesinin bir başka yolu da iş arkadaşları arasında gerilim yaratmaktır. İletişim köprüleri yıkıldığında ekip üyeleri etkili ve uyumlu bir şekilde işbirliği yapmakta zorlanır. Bir ekibin bağ kurması ve yeterli performansı göstermesi için güven ve saygı gereklidir. Bu nedenle kişisel ve kurumsal başarı zarar görüyor. Dahası, sürekli mikro saldırganlıklar kontrol edilmediğinde toksik bir ortam oluşturabilirler.

Bireyler Mikro Saldırganlıklarla Başa Çıkmak İçin Ne Yapabilir?

Faile hitap edin

Bazen insanlar farkında bile olmadan kalıplaşmış fikirleri ifade ederler. Mağdurlar soğukkanlılıklarını kaybedip hemen yanıt vermek yerine kibarca açıklama istemek isteyebilirler. Yanlış anlaşılma olabileceği için karşıdaki kişiye kendisini daha iyi anlatma fırsatı verebilirler. Eğer bu gerçekten bir mikrosaldırıysa, mağdurların nasıl hissettiklerini açıkça ifade etmeleri gerekir. “Bunu söylediğinde kendimi rahatsız hissettim” demek çoğu zaman bir diyalog başlatır ve failin hata yaptığını fark etmesine yardımcı olur. Ayrıca mağdurlar kararlı olmalı ve sınırlarını koymaktan korkmamalıdır. Karşınızdaki kişiye kendisini geliştirmesi ve zararlı davranışları tekrarlamaması gerektiğini anlatmak gerekir.

Sonuçlar Hakkında Konuşun

Birey davranışının ne kadar zararlı olduğunun farkına varmadığında ve mikro saldırganlıklarına devam ettiğinde mağdurlar sonuçları hakkında konuşmalıdır. İnsan Kaynakları ile konuşmalı ve tüm ayrımcı olaylara ilişkin ayrıntılı belgeler sunmalıdırlar. Tarih, saat ve konum da dahil olmak üzere her mikro saldırganlığın kaydını tutmak faydalıdır. Varsa tanıklar da yardımcı olacaktır. Ayrıca İK ile görüşmeden önce herkesin haklarını bilmesi gerekir. Ayrımcılık ve tacize ilişkin şirket politikalarına aşina olmak, bireylerin iddialarını daha fazla desteklemelerine yardımcı olacaktır. Gerekirse İK, mevcut sorunu ele almak ve çözmek için stratejiler geliştirecektir.

Kabul Edin ve Özür Dileyin

Birisi bir meslektaşını mikro saldırganlığının etkisi hakkında bilgilendirdikten sonra, bunu kabul etmeli ve özür dilemelidir. Tamamen kasıtsız olsa bile, hatalarını kabul etmeleri gerekir. Meslektaşları tamamen dürüst olabilir ve belirli bir konuda bilgi veya eğitim eksikliklerini dile getirebilirler. Sonuç olarak mağdurların duygularına saygı duyulduğunu ve iş arkadaşlarının onlara değer verdiğini hissetme olasılıkları daha yüksektir. Ayrıca özür, zarar görmüş ilişkilerin onarılmasında da önemli bir adımdır. Ancak haksızlığa uğrayan kişinin bunu kabul etmesi veya kabul etmesi beklenmemelidir.

Kendinizi Eğitin ve Farkındalığı Artırın

Bir meslektaşın kendisine saldıran kişiyle yüzleşmesinden sonraki ilk adım, saldırganın kendisini eğitmesidir. Kitap ve makale okumaktan belgesel izlemeye kadar sayısız yararlı kaynak var. Kişinin dışlanmış gruplar hakkındaki önyargılarını ve yanlış anlamalarını ortaya çıkaracak ve bunları düzeltmeye çalışacaklar. Sonuç olarak insanlar “mikro dirençli” olabilecek ve diğer insanlar adına ayağa kalkabilecekler. Başka bir deyişle, aktif ittifak içinde olacaklar ve yeterince temsil edilmeyen grupların işyerinde seslerini ve güvenlerini bulmalarına yardımcı olacaklar. Sonuç olarak, iş yerinde ifade edilen bilinçsiz önyargılar ve stereotipler konusunda farkındalık yaratacaklardır.

Politika Değişikliklerinin Savunucusu

Mikro saldırganlıkların mağdurları nasıl etkilediğini anlayan biri potansiyel olarak harika bir savunucu olabilir. Daha ayrıcalıklı gruplara mensup iş arkadaşları bir anket düzenleyebilir ve yeterince temsil edilmeyen kişilere şirketteki eşitlik, çeşitlilik ve katılım düzeyleri hakkında ne düşündüklerini sorabilir. Sonuçlara bağlı olarak daha da ileri giderek üst yönetimden dışlanmış grupları desteklemek için daha fazla kaynak isteyebilirler. Ek olarak, herkesin meslektaşlarıyla uygun şekilde konuşmasını öğrenmesini sağlayacak öğrenme kurslarının oluşturulması için baskı yapabilirler.

Çözüm

Mikro saldırganlıklar bireysel düzeyde gerçekleşse de şirketlerin ve yöneticilerin bu tür olaylardan haberdar olma sorumluluğu vardır. Bunların kontrolsüz bırakılması, bunların kurum kültürüne yerleşmesine ve ekip çalışmasına ciddi engeller oluşturmasına neden olabilir. İK profesyonellerinin ayrımcı davranışları düzeltmesi ve mağdurlara destek sunması gerekiyor. Sonuç olarak, çalışanlar kendilerine saygı duyulduğunu ve dahil olduklarını hissediyorlar ve büyük olasılıkla uzun vadede işverenlerinin yanında kalacaklar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir